Oszczędzające operacje piersi z powodu nowotworu złośliwego pozwalają w sposób minimalnie inwazyjny usunąć guz. Rokowanie co do wznowy choroby może być jednak różne w zależności od tego czy chemioterapię podaje się przed czy po operacji. W najnowszym wydaniu czasopisma Annals of Surgery ukazały się wyniki badania mającego na celu porównanie wyników leczenia oszczędzającego pierś w zależności od czasu podania chemioterapii. Do badania właczono 2983 kobiety poddane w latach 1987-2005 segmentalnej mastektomii połączonej z napromniowaniem całej piersi. Po uwzględnieniu czynników klinicznych oraz obrazu histopatologicznego zmian porównano wyniki odległe u kobiet w zależności od tego czy chemioterapia podana została przed czy po operacji. W przypadku 2331 pacjentek (78 proc.) chemioterapię po...