Czy status pacjenta “do-not-resuscitate” ma wpływ na wyniki leczenia zabiegowego? Sprawdzono to w przypadku pacjentów DNR poddawanych operacyjnemu leczeniu niedrożności jelita. Wyniki przedstawionego badania, o charakterze retrospektywnym, opublikowano na łamach czasopisma The Journal of the American Medical Association. Zidentyfikowano wszystkich chorych, którzy byli przyjęci w trybie ostrym na oddział chirurgiczny z powodu niedrożności jelit, a którzy byli uprzednio sklasyfikowani  jako DNR. W identyfikacji posłużono się rejestrem American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program (NSQIP). Badane dane pochodziły z lat 2005-2009. Głównymi punktami końcowymi była śmiertelność w trzecim dniu po operacji oraz wskaźnik powikłań. Zidentyfikowano 242 pacjentów, którz...