Techniki rozrodu wspomaganego niosą ze sobą wiele korzyści. Jednocześnie znane są powikłania tego typu procedur. Jednym z zagrożeń, pojawiających się w ciąży, niezależnie od metody zapłodnienia, jest choroba zakrzepowo-zatorowa, a w szczególności zatorowość płucna. Czy przy zastosowaniu techniki zapłodnienia in vitro ryzyko pojawienia się tego typu zagrożenia różni się od ryzyka występującego w ciąży naturalnej? Aby sprawdzić prawdziwość przedstawionej hipotezy przeprowadzono badanie, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma British Medical Journal. Badanie miało charakter przekrojowy i było prowadzone na grupie 23 498 szwedzkich kobiet, które urodziły dzieci po zapłodnieniu in vitro w latach 1990 – 2008 oraz grupie kontrolnej składającej się z 116 960 kobiet w naturalnej ciąży....