Współczesne podejście do operowania węzłów chłonnych w chirurgii nowotworów piersi ulega ewolucji. Ocena pachowych węzłów chłonnych w raku piersi jest głównym czynnikiem prognostycznym i pozostaje integralnym wyznacznikiem decyzji terapeutycznej o leczeniu adiuwantowym. Kontrowersyjną pozostaje decyzja dotycząca usuwania pachowych węzłów chłonnych . Dotychczasowe dane sugerują ponowną ocenę strategii terapeutycznej mówiącej, że pozytywny węzeł wartowniczy wymaga preparowania  pachy. Niezbędne są jednak dalsze dowody na potwierdzenie proponowanych nowoczesnych metod podejścia do operowania węzłów pachowych. Zwiększa się zarówno świadomość pacjentów jak i wiedza technologiczna, z czego wynika ciągły wzrost wskaźnika rekonstrukcji piersi po mastektomii. Techniki onkoplastyki ciągle się r...