Postęp medycyny pozwala wykonywać zabiegi chirurgiczne u coraz bardziej obciążonych kardiologicznie chorych. Jednak w jaki sposób oceniać ryzyko zgonu po udanej operacji? Na łamach JAMA Surgery (dawniej Archives of Surgery) ukazały się wyniki badania oceniającego związek pomiędzy szczytowym stężeniem troponiny (TnT) a śmiertelnością w okresie pooperacyjnym. Do badania włączono 15 133 pacjentów chirurgicznych w wieku powyżej 45 lat. Stężenie troponiny mierzono w czasie 6-12 godzin po zabiegu operacyjnym (nie będącym zabiegiem kardiochirurgicznym), a także w kolejnych 3 dniach. Oceniano także śmiertelność w czasie 30 dni po zabiegu. Śmiertelność w czasie 30 dni wyniosła 1,9 proc. (95 proc. CI 1,7-2,1 proc.). Analiza wieloczynnikowa wykazała, że wyższe niż 0,02 ng/ml szczytowe stężenie TnT...