W badaniu, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma Osteoarthritis and Cartilage badano związek pomiędzy wyjściowym kształtem biodra a chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego i koniecznością wykonania całkowitej endoprotezoplastyki w 5-letniej obserwacji. Czy sama ocena kształtu biodra w RTG pozwala przewidywać tak dalekosiężne skutki? Do badania zostali włączeni chorzy (n=723), biorący udział w badaniu CHECK (ang. Cohort hip and cohort knee) z wczesną postacią objawowego koksartrozy, którzy mieli wykonane badania RTG miednicy w projekcji AP w chwili rozpoczęcia badania oraz po pięciu latach. Kształt biodra był oceniany na radiogramach przy pomocy statystycznego modelowania kształtu (ang. statistical shape modeling; SSM). Przypadki spełniające kryteria Amerykańskiego Towarzystwa ...