Częstość występowania otyłości zwiększa się na całym świecie w alarmującym tempie i ma rozmiar globalnej epidemii zarówno w rozwiniętych, jak i rozwijających się krajach. Znaczna otyłość ze swoimi zdrowotnymi i psychospołecznymi konsekwencjami znacząco zwiększa nie tylko chorobowość, ale także stanowi znaczny problem społeczno-ekonomiczny. Roczne bezpośrednie koszty opieki zdrowotnej wśród chorych ze skrajną otyłością (BMI ≥ 35 kg/m2) są trzykrotnie wyższe niż u chorych z prawidłową masą ciała. Wczesne leczenie otyłości ma kluczowe znaczenie dla stanu zdrowia pacjentów nastoletnich. Celem badania, którego wyniki opublikowano na łamach JAMA Network było określenie bieżącego wskaźnika szpitalnych bariatrycznych zabiegów chirurgicznych wśród nastolatków i przeanalizowanie tendencji z nimi ...