Wciąż nie jest do końca sprecyzowana właściwa, z klinicznego punktu widzenia długość prowadzenia profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów hospitalizowanych w ciężkim stanie ogólnym. W badaniu omówionym poniżej podjęto próbę porównania danych dotyczących profilaktyki przeciwzakrzepowej przy pomocy rywaroksabanu i enoksaparyny. Badanie, opublikowane na łamach The New England Journal of Medicine miało charakter wieloośrodkowy, randomizowany i podwójnie zaślepiony. Zakwalifikowano pacjentów w wieku co najmniej 40 lat, którzy byli hospitalizowani z powodu ciężkiej choroby w celu otrzymywania różnego schematu profilaktyki przeciwzakrzepowej: iniekcji podskórnych z enoksaparyny (40 mg/dzień) przez 10±4 dni i dodatkowo doustnego przyjmowania placebo przez  35±4 dni lub iniekcji podskórnych z...