Chlorheksydyna jest środkiem odkażającym, mającym powszechne zastosowanie w praktyce klinicznej, zarówno jako środek odkażający skórę, błony śluzowe, rany, jak i narzędzia chirurgiczne. Wyniki poprzednich, jednoośrodkowych badań obserwacyjnych sugerują, że codzienna kąpiel pacjentów z zastosowaniem chlorheksydyny może zapobiegać szpitalnym zakażeniom krwiobiegu oraz infekcjom szczepami wielolekoopornymi (ang. multidrug-resistant organism MDRO’s) Przeprowadzono wieloośrodkowe, randomizowane, niezaślepione badanie krzyżowe, do oceny wpływu codziennej kąpieli z użyciem myjki impregnowanej chlorheksydyną na infekcje MDRO oraz częstość występowania zakażeń szpitalnych uogólnionych. Dziewięć oddziałów intensywnej terapii i transplantacji szpiku kostnego, w sześciu szpitalach, zostało lo...