Powszechnie wiadomo, że pacjenci ze schizofrenią są grupą kojarzoną z wyższym ryzykiem komplikacji podczas hospitalizacji. Jakość opieki stała się kluczowym czynnikiem redukującym ich potencjalnie zwiększoną śmiertelność. Celem badania opisanego na łamach Annals of Surgery  było  ukazanie  wpływu współwystępowania schizofrenii na częstość  pooperacyjnych  powikłań pooperacyjnych. Przedstawione wnioski opierają się o grupę  8967 tajwańskich pacjentów ze schizofrenią, poddanych operacjom chirurgicznym i opisanych w Taiwan National Health Insurance Research Database w latach 2004- 2007. Porównywano ich z  grupą 35 868 pacjentów bez zaburzeń psychicznych. Pośród pacjentów ze schizofrenią  z różnorodnym stopniem zaawansowania, oszacowano występowanie ośmiu głównych  pooperacyjnych komplikacj...