Kolonoskopia jest obecnie złotym standardem w diagnostyce raka jelita grubego. Kolonografia TK (ang. computed tomographic colonography, CTC) jest metodą alternatywną, a przy tym mniej inwazyjną, w porównaniu do tradycyjnej kolonoskopii. Jednak dla potwierdzenia zmian jelitowych CTC wymaga pogłębienia badań i jest to ważny czynnik warunkujący rozwój tej metody jako alternatywy dla kolonoskopii. Jak wypada ich porównanie? W badaniu, opublikowanym na łamach The Lancet porównano częstość z jaką wymagane było zastosowanie dodatkowych badań w celu wykrycia i potwierdzenia raka jelita grubego lub polipów o średnicy ≥10 mm w przypadku kolonografii TK oraz kolonoskopii u objawowych pacjentów. W badaniu tym, które odbywało się w 21 szpitalach w Wielkiej Brytanii i było próbą zrandomizowaną udało ...