W badaniu, którego wyniki opublikowano na łamach The Lancet analizowano bezpieczeństwo i skuteczność stosowania klopidogrelu w porównaniu z samym ASA z klopidogrelem. Celem badania było określenie czy po przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) u pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe, leczenie przeciwpłytkowe ASA i klopidogrelem jest wskazane, czy może taka potrójna terapia zwiększa ryzyko poważnego krwawienia. W celu odpowiedzi na przedstawione pytanie przeprowadzono otwarte, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne realizowane w 15 ośrodkach w Belgii i Holandii. Od listopada 2008 roku do listopada 2011, dorośli otrzymujący doustne leki przeciwzakrzepowe i poddani  PCI, przydzieleni zostali do grup leczenia samym klopidogrelem (podwójna terapia) lu...