Zastosowanie laparoskopii z jednego nacięcia (ang. single-incision laparoscopic surgery, SILS) wydaje się być metodą lepszą, niż konwencjonalna laparoskopia. W ostatnich latach publikowanych jest co raz więcej prac, ukazujących możliwość sprawnego zastosowania tego typu technik operacyjnych. Jak wypada porównanie tych dwóch metod laparoskopowych? Do badania, którego wyniki zostały opublikowane na łamach czasopisma Annals of Surgery, zostało włączonych 184 pacjentów, u których pomiędzy wrześniem 2009 a grudniem 2010 roku zdiagnozowano ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i których zakwalifikowano do operacji. Spośród wszystkich u 91 zastosowano appendektomię laparoskopową z jednego nacięcia, a u 93 posłużono się klasyczną laparoskopią. Wszystkie operacje przeprowadził ten sam zespół chi...