Czy ocena doświadczeń związanych z ochroną zdrowia dokonywana przez pacjentów może mieć wpływ na jakość opieki zdrowotnej? Pomimo rosnącej roli takich sondaży w badaniach klinicznych i sektorze ubezpieczeń nie istnieje konsensus co do zgody w ocenie jakości świadczeń zdrowotnych. Nie ulega wątpliwości, że wysokość odszkodowań wypłacanych przez szpitale lub lekarzy jest coraz silniej związana z oceną pacjenta, jednak lekarze i naukowcy są przeciwni używaniu sondaży opartych na ocenie doświadczeń pacjenta. Poglądy te są wzmacniane przez wyniki badań, wskazujące, że tego typu pomiary w najlepszym wypadku nie mają związku z jakością świadczonych usług, a w najgorszym są związane z gorszymi wynikami leczenia. Z drugiej strony, innego typu badania pokazują, że lepsze doświadczenia pacjentów ...