Dabigatran, który jest zarejestrowany w stałej dawce i nie wymaga monitorowania, może być odpowiedni do kontynuacji terapii przeciwkrzepliwej u pacjentów z zakrzepicą żylną. Na łamach The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki randomizowanego badania klinicznego, w którym porównywano skuteczność dabigatranu stosowanego dwa razy dziennie w dawce 150 mg z warfaryną lub placebo, u pacjentów z zakrzepicą żylną, którzy leczeni byli uprzednio przez minimum 3 miesiące. W porównaniu leków aktywnych, nawrót zakrzepicy żylnej wystąpił u 26 z 1430 badanych pacjentów w grupie dabigatranu ( 1,8 proc.) i 18 z 1426 (1,3 proc.) w grupie warfaryny( RO 1,44; 95 proc. CI, 0,78-2,64, p=0,01 -noninferiority). Poważne krwawienia zarejestrowano u 13 pacjentów stosujących dabigartran (0,9 proc.) ...