Zabiegi robotowe to nowoczesna alternatywa dla klasycznej operacji, która pozwala często na zmniejszenie towarzyszących powikłań oraz większą precyzję. Znajdują one również zastosowanie w onkologii (np. w przypadku raka prostaty). W artykule opublikowanym w Annals of Surgical Oncology pojawiła się bardzo interesująca analiza dotycząca oceny wyników operacji raka odbytnicy przy wykorzystaniu chirurgii robotowej (do tej pory brak był stosownych danych w literaturze). Praca miała na celu ocenę onkologicznych, klinicznych i okołooperacyjnych wyników przeprowadzonej resekcji mezorektum.
Materiał badany w analizowanej pracy stanowiło 370 chorych z rozpoznanym rakiem odbytnicy (w stadium od I do IV), który był zlokalizowany poniżej 15 cm od brzegu odbytu – zostali oni poddani robotowemu...