Zakrzepica żyły podobojczykowej (SVT) jest zwykle spowodowana zwiększoną aktywnością lub powszechnym przeciążaniem kończyny górnej. Pacjenci są badani pod kątem nadkrzepliwości, jeżeli prezentują objawy zakrzepicy nie są powiązane z czynnikami ryzyka wynikającymi z aktywności. Celem niniejszej pracy opublikowanej na łamach JAMA Surgery było określenie częstości występowania nadkrzepliwości u chorych poddawanych operacjom usunięcia pierwszego żebra i skalenektomi, prezentujących objawy  SVT.Korzystano z bazy danych zawierających prospektywne badania od sierpnia 2003r. do czerwca 2011r. Pacjenci byli przepytywani retrospektywnie w celu zbadania kwestii epizodów nadkrzepliwości i wyników klinicznych. Łącznie przeanalizowano dane 143 pacjentów (79 kobiet i 64 mężczyzn, średnia wieku to 32 l...