Na stronie Centrum Egzaminów Medycznych udostępniono wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego , który odbył się 23 lutego 2013r. Według statystyk do egzaminu przystąpiło w całym kraju 3523 osoby, uzyskując średnio 132,7 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 176 a minimalny 50 punktów. Dwustu dziewięćdziesięciu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc., który był kryterium zdania egzaminu. W tej sesji egzaminacyjnej maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 192 – aż 8 zadań zostało unieważnionych przez Zespół do spraw zastrzeżeń. Nie jest to zaskoczeniem biorąc pod uwagę fakt, że wiele pytań budziło kontrowersje uczestników bezpośrednio po egzaminie, a jak wiemy zastrzeżenia co do ich treści można było zgłaszać w ciągu trzech dni po terminie egzaminu. Czy wyniki zaskocz...