Małe tętniaki aorty brzusznej (3-5,4 cm średnicy) są obecnie, zgodnie z zaleceniami, monitorowane za pośrednictwem USG. Wciąż jednak nie opracowano precyzyjnych wytycznych wskazujących na konkretne interwały czasowe między kolejnymi badaniami USG tak, by skutecznie wykrywać poszerzanie się tętniaka i zapobiegać jego pęknięciu. W celu optymalizacji interwału czasowego między kolejnymi badaniami USG przeprowadzono metaanalizę, której wyniki opublikowano na łamach czasopisma The Journal of the American Medical Association. Oceniano w sposób zindywidualizowany dane pacjentów, u których wykryto małe tętniaki aorty brzusznej, a którzy uprzednio brakli już udział w badaniach klinicznych ze względu na obecność tętniaka. Skontaktowano się z autorami badań, które wyszukano w dostępnej literaturze...