Poczynając od 2006 roku Centrum Opieki Medycznej i Serwisów Medycznej Pomocy (ang. Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) zaczęło ograniczać zezwolenia na prowadzenie operacji bariatrycznych jedynie do ośrodków zaprojektowanych jako „centra doskonałości” (ang. Centers of excellence). Czy decyzja ta wiąże się w jakikolwiek sposób z poprawą wyników leczenia? By odpowiedzieć na postawione pytanie przeprowadzono badanie, którego wyniki można znaleźć na łamach czasopisma The Journal of the American Medical Association. Badania miały charakter retrospektywny. Analizowano w nich dane pochodzące z kart wypisowych pacjentów systemu Medicare, przyjętych do przeprowadzenia operacji bariatrycznej w latach 2004-2009 w 12 stanach USA (n=321 464). Przeprowadzono analizę wyników leczenia pa...