W doniesieniu opublikowanym na łamach The Lancet przedstawiono wyniki 5–letniej obserwacji badania SYNTAX, które porównuje operacje pomostowania aortalno wieńcowego (CABG) z przezskórną angioplastyką (PCI) w leczeniu pacjentów z miażdżycą pnia lewej tętnicy wieńcowej lub chorobą trójnaczyniową. Analiza ta miała potwierdzić wyniki roczne i trzyletnie. Badanie SYNTAX było przeprowadzone w 85 ośrodkach w USA i Europie. Kardiochirurdzy i kardiolodzy interwencyjni w każdym ośrodku oceniali kolejnych pacjentów z pierwotną chorobą trójnaczyniową lub chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej, w celu ich kwalifikacji do leczenia zabiegowego choroby wieńcowej.   Pacjenci zakwalifikowani do obu procedur byli losowo przydzielani do (stosunek 1:1)zabiegu PCI z zastosowaniem stentu pierwszej generacji pow...