Istnieje hipoteza, zgodnie z którą pacjenci, którzy zostali poddani operacji bariatrycznej zaczynają stosować używki (alkohol/narkotyki/papierosy), co nie jest wystarczająco udokumentowane w literaturze. Wydaje się, że takie zachowanie pojawia się jako kompensacja zmniejszonej podaży jedzenia. Czy rzeczywiście pacjenci tłumią żywieniowe kompulsje stosując alkohol, narkotyki lub paląc papierosy? Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma The Jornal of the American Medical Association – Surgery była ocena stosowania używek przed i po operacjach bariatrycznych. Badanie miało charakter prospektywny i było prowadzone w dużym miejskim szpitalu. Brało w nim udział 155 osób (132 kobiety i 23 mężczyzn), którzy zostali poddani operacji bariatrycznej. Była to operacja z zastoso...