Nadczynność przytarczyc jest znanym czynnikiem ryzyka depresji. Jak silnie związane z objawami psychopatologicznymi zaburzeń nastroju są zmiany hormonalne występujące w przebiegu pierwotnej nadczynności tarczycy i, przede wszystkim, czy skuteczna paratyroidektomia leczy tych pacjentów z depresji? Celem badania, którego wyniki ukazały się w czasopiśmie The Journal of the American Medical Association była ocena niepokoju i objawów depresyjnych, a także tendencji samobójczych i jakości życia związanej ze zdrowiem (ang. health-related quality of life, HRQOL) wśród pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc przed i po operacji paratyroidektomii. Badanie miało charakter prospektywny i było prowadzone w wielu ośrodkach z grupą kontrolną (n=186), złożoną z pacjentów, posiadających nieczynn...