Przetaczanie krwi i jej składników, pomimo tego, że jest procedurą stosunkowo prostą, niesie ze sobą ryzyko powikłań. Należą do nich m.in. stany ostre tj. odczyn hemolityczny czy koagulopatia poprzetoczeniowa oraz stany mogące ujawnić się nawet do kilku lat po transfuzji jak alloimmunizacja na antygeny krwinek i osocza czy osłabienie odporności. Na łamach JAMA Surgery opublikowano wyniki prospektywnego badania kohortowego oceniającego związek pomiędzy wczesnym przetoczeniem osocza i/lub płytek krwi a śmiertelnością wewnątrzszpitalną. Badano też, jak w zależności od czasu po przetoczeniu zmienia się stosunek objętości osocza do krwinek czerwonych (red blood cells, RBC) oraz płytek krwi do RBC. Do badania włączono dorosłych pacjentów po urazach, którzy przeżyli przez ≥30 minut od momentu ...