Ostre zapalenie trzustki jest chorobą powszechną i obarczoną dużą śmiertelnością. Istniejące doniesienia naukowe na ten temat sugerowały, że terapia oparta na glukagonopodobnym peptyddzie-1( GLP-1), włączając w to GLP-1 miemetyki (eksenatyd) oraz inhibitorypeptydazy dipeptydylowej-4 (DPP-4- sitagliptyna) może zwiększać ryzyko ostrego zapalenia trzustki. Celem badania opisanego na łamach Jama Network było przeanalizowanie, czy terapia oparta na inkretynach, takich jak eksenatyd i sitagliptyna, jest powiązana ze wzrostem tego ryzyka. W celu przeprowadzenia tej analizy zastosowano metodę regresji logistycznej. Badanie miało charakter badania populacyjnego, w którym analizowano dane z rejestrów amerykańskich z okresu od 1 lutego 2005r. do 31 grudnia 2008r. Uczestnikami byli dorośli, ze zdia...