Zabiegi usunięcia przepuklin należą do najczęściej wykonywanych procedur z zakresu chirurgii jamy brzusznej. Przepukliny cechuje bardzo duża nawrotowość – bardzo użytecznym rozwiązaniem, które pozwala na znaczącą redukcję wznowy tego schorzenia są siatki z tworzywa sztucznego, które wzmacniają miejsce szczególnie narażone na ponowne wytworzenie się patologii. Zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy, nie wykazano wyższości technik laparoskopowych w operacjach przepuklin, jednak coraz doskonalsze leczenie minimalnie inwazyjne pozwala myśleć, że ten stan ulegnie w przyszłości diametralnej zmianie. Do niewątpliwych zalet operacji sposobem laparoskopowym zaliczamy znacznie mniejsze naruszenie powłok brzusznych i szybszą regenerację pacjenta. Wadą jest większa trudność techniczna wykonani...