W obrębie literatury dotyczącej operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) wciąż trudno doszukać się konsensusu w kwestii wykonywania tej operacji na bijącym sercu, bez zastosowania krążenia pozaustrojowego u ludzi starszych. Czy rozwiązaniem tego problemu są wyniki badań przeprowadzonych przez niemieckich naukowców? Do badania, którego wyniki ukazały się na łamach The New England Journal of Medicine włączono w sposób losowy 2539 pacjentów 75-letnich lub starszych, którzy zostali zakwalifikowanie do planowej operacji CABG z użyciem krążenia pozaustrojowego (ang. on-pump CABG) lub bez (off-pump CABG).  Głównym, złożonym punktem końcowym była śmierć, udar mózgu, zawał serca, konieczność ponownej rewaskularyzacji lub dializoterapia, oceniane w 30 dni oraz w 12 miesięcy po zabiegu. W ...