Obserwacja reanimacji członka rodziny jest bez wątpienia przeżyciem traumatycznym. Naturalnym odruchem jest próba ograniczenia obecności rodziny przy procedurach ratujących życie. Jednak pojawia się pytanie czy jest to właściwe postępowanie? Celem badania opublikowanego na łamach The New England Journal of Medicine było określenie wpływu obecności rodziny w trakcie resuscytacji na członków rodziny, a także personel medyczny biorący udział w resuscytacji oraz skuteczność reanimacji. Włączono do analizy 570 pacjentów, którzy przeszli zatrzymanie krążenia i byli poddani CRP przez 15 jednostek ratowniczych w warunkach pozaszpitalnych. Jednostki zostały przydzielone do grupy, w których rutynowo członkowie rodziny mieli możliwość obserwowania resuscytacji ( grupa interwencyjna) lub realizuj...