Do najczęściej przeszczepianych narządów należy wąroba – swoista fabryka biochemiczna naszego organizmu, często padająca ofiarą toksyn, nowotworów oraz infekcji. Jest to idealny organ do transplantacji, nie wymagający bardzo agresywnej immunosupresji i o niskim ryzyku odrzucenia przeszczepu. Niestety, szacuje się, że jedna czwarta pacjentów oczekujących na transplantację wątroby umiera, nie doczekawszy się operacji. Co więcej, część pobranych organów ulega nieodwracalnemu uszkodzeniu z powodu niedoboru tlenu lub sposobu przechowywania (obecnie narząd umieszcza się w lodzie, licząc na spowolnienie metabolizmu i zatrzymanie funkcjonowania). Już po 14 godzinach istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż wątroba zostanie uszkodzona przez niską temperaturę, a często operacja rozpoczyn...