Praktyka i badania pokazują, że wskazania do wszczepiania filtrów naczyniowych do żyły głównej (vena cava filter, VCF) wydają się być niejednoznaczne – zakres stosowania VCF w leczeniu ostrej żylnej choroby zakrzepowo zatorowej (ŻChZZ) znacząco różni się w zależności od szpitala. Czy badania obserwacyjne wyjaśniają w jakiś sposób to zjawisko? Przeprowadzono retrospektywne badanie obserwacyjne, które miało porównywać częstość stosowania filtrów żylnych (VCF) w kalifornijskich szpitalach w okresie od stycznia 2006 do grudnia 2010 roku. Wyniki badania ukazały się na łamach czasopisma JAMA Internal Medicine. Korzystając z danych administracyjnych dotyczących wypisów pacjentów precyzyjnie identyfikowano pacjentów z ŻChZZ i jednocześnie określano częstość stosowania VCF w każdym ze szpitali, ...