Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przedstawił 22 marca 2013 roku kierunki reformy Narodowego Funduszu Zdrowia. Zaprasza do szerokiej dyskusji na ten temat. Zmiany, których wejście w życie planuje się  na przełomie lat 2014/2015 mają polegać na: likwidacji centrali NFZ, powierzeniu przeprowadzania wyceny świadczeń oraz nadzoru nad funkcjonowaniem wojewódzkich funduszy Urzędowi Ubezpieczeń Zdrowotnych, premiowaniu placówek medycznych, które leczą najefektywniej, najszybciej i najbezpieczniej, powierzeniu wojewodom opracowania regionalnych map oceny potrzeb zdrowotnych oraz zbudowaniu spójnego systemu planowania inwestycji medycznych w regionach (o szczegółach dowiesz się tutaj) Zdaniem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, zmiany proponowane przez ministra mają charak...