Do uszkodzenia łąkotki może dojść podczas uprawiania właściwie każdego sportu, kiedy nagłe wyprostowanie kolana znajdującego się w częściowym zgięciu i rotacji oraz siły działające w tym czasie na łąkotkę przekraczają jej fizjologiczne granice wytrzymałości. W leczeniu stosuje się operacje naprawcze, menisektomię, czyli usunięcie łąkotki, oraz postępowanie zachowawcze. Na łamach The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki wieloośrodkowego randomizowanego badania kontrolnego porównującego skuteczność częściowej menisektomii techniką artroskopową i postępowania nieoperacyjnego w leczeniu uszkodzenia łąkotki u pacjentów z zapaleniem stawu kolanowego.  Do badania włączono 351 osób w wieku ≥45 lat z objawami uszkodzenia łąkotki i zapaleniem stawu kolanowego (o nasileniu łagodnym ...