Jak pokazuje praktyka udział płci, jako czynnika niepowodzeń dotyczących implantacji protez stawów biodrowych jest bardzo duży. Badanie tego zjawiska może wnieść wiele informacji, które mogą ułatwić pacjentom normalne funkcjonowanie po operacji a także pomogą wprowadzać innowacyjne rozwiązania w zakresie samych protez. Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma JAMA Internal Medicine była ocena związku między płcią, a ryzykiem konieczności rewizji po operacji implantacji całkowitej protezy biodra (THR). W  badaniu wzięło udział 35 140 pacjentów poddanych pierwszorazowej, planowej jednostronnej operacji całkowitej wymiany stawu biodrowego. Głównym punktem końcowym było niepowodzenie zabiegu, definiowane jako konieczność rewizji z dowolnej przyczyny, z przyczyn infekc...