Wśród pacjentów z krytycznym niedokrwieniem kończyny dolnej, udokumentowano wcześniej , że biali ludzie są częściej poddawani rewaskularyzacji niż pacjenci innych ras. Podejrzewa się, że różnice te, w dużej mierze są związane z różnicami w zasobach i dostępie do opieki medycznej.
W celu zbadania różnic w częstości amputacji pomiędzy pacjentami rasy białej i innych ras, cierpiących na krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej, przeprowadzono szczegółową analizę, wykorzystując większy zestaw danych niż w poprzednich badaniach. Położono nacisk na rolę czynników zakłócających, takich jak dostęp do opieki i zasoby szpitalne. Wszystkie dane pochodziły z ogólnokrajowej bazy danych uwzględniającej leczonych szpitalnie dorosłych pacjentów z pierwotnym rozpoznaniem krytycznego niedokrwie...