W ciągu dwudziestu lat wiele procedur chirurgicznych rozpoczęto przeprowadzać w sposób małoinwazyjny. Wielokrotnie udowadniano skuteczność i bezpieczeństwo tego typu zabiegów. Jaki mają one jednak wpływ na koszty placówki i wydajność pracy pacjentów?
Celem przekrojowego badania opublikowanego na łamach JAMA Surgery było porównanie wpływu operacji przeprowadzanych klasycznie vs małoinwazyjnie na wydatki ośrodka medycznego i absencję pacjentów w pracy. Analizę przeprowadzono dla 6 typów zabiegów. Badanie trwało od stycznia 2000 roku do grudnia 2009 roku. Sprawdzono wydatki ośrodka i nieobecność chorych w pracy w okresie od 14 dni przed zabiegiem do 352 dni po operacji. Do badania włączono 321 956 pacjentów poddanych operacji, z czego 23 814 chorych było pracownikami, dla których do...