Chirurgiczne protezy naczyniowe zbudowane z włókien poliestrowych stanowiły istotny przełom w leczeniu zaburzeń prawidłowego krążenia. Ominięcie uszkodzonych lub niedrożnych naczyń za pomocą plastikowej rurki pozwala na przywrócenie prawidłowego obiegu krwi i zapobiega poważnym powikłaniom. Niestety często dochodzi do uszkodzenia wszczepionych protez, bądź też do ich okluzji – wymagane jest częste monitorowanie drożności, jednak obecnie wykorzystywane techniki są drogie i niezbyt efektywne. Singapurscy naukowcy opracowali niewielki sensor, który może zostać umieszczony wewnątrz protezy naczyniowej w celu monitorowania prawidłowości przepływu krwi. Najtrudniejszym problemem do rozwiązania okazała się kwestia zasilania – wykorzystanie baterii było koncepcją z góry skazaną na porażkę (niew...