Wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno-systemowe (ang. Transjugular intrahepatic portosystemic stent shunt, TIPS) stało się jedną z metod leczenia w przypadku ciężkiego nadciśnienia wrotnego nie podlegającego dekompresji. Czy metoda ta jest jednak przydatna jako procedura dająca pacjentowi szansę na przeżycie do przeszczepienia wątroby? By odpowiedzieć na zadane pytanie przeprowadzono badanie, którego wyniki ukazały się na łamach The American Journal of Surgery. Oceniono efekty leczenia u pacjentów u których zastosowano TIPS w latach 2001-2010 w szpitalach klinicznych, a którzy brali udział w programie transplantacji wątroby. Procedurę TIPS przeprowadzono u 256 pacjentów, co średnio zmniejszało gradient między żyłą wrotną a żyłą główną dolną z 17 do 5 mmHg (p<0,001). Ponowne interwencje...