Celem badania opublikowanego na łamach American Journal of Surgery było zbadanie skuteczności oceny klinicznej w diagnostyce zapalenia wyrostka robaczkowego, w środowiskach medycznych, w których używa się rutynowo tomografii komputerowej (CT). Przeprowadzono retrospektywną analizę w zakresie danych pacjenta, oceny klinicznej w punktacji Alvarado, wyników radiologicznych i histopatologicznych Zidentyfikowano w sumie 644 pacjentów. Wyższy wynik w skali Alvarado był znacząco związany z histopatologicznym wynikiem zapalenia wyrostka ( niski-87 proc, umiarkowany-92 proc, wysoki-96 proc; p=0,5) Ponieważ wzrasta kliniczna ocena wyników, stosowanie TK spadło znacząco w przypadkach o jednoznacznym obrazie klinicznym. Ujemny wskaźnik zapalenia wyrostka robaczkowego u pacjentów diagnozowanych...