Minocyklina jest antybiotykiem należących do grupy syntetycznych tetracyklin. Spektrum jej działania obejmuje bakterie Gram(+), Gram (-) i bakterie nie posiadające ściany komórkowej. Wykazano też, że minocyklina działa ochronnie na komórki nerwowe i wywiera działanie nefroptotekcyjne u chorych na cukrzycę. Na łamach The Lancet opublikowano wyniki prospektywnego randomizowanego badania kontrolnego, w którym oceniano czy minocyklina w połączeniu z drenażem jest skuteczniejsza od samego drenażu w leczeniu samoistnej odmy opłucnowej. Do badania włączono chorych w wieku 15-40 lat po pierwszym w życiu epizodzie odmy samoistnej potwierdzonej radiologicznie (odsunięcie płuca od klatki piersiowej >2 cm), z prawidłowym rozprężaniem płuca bez przecieku po podłączeniu drenażu, prawidłowym krzepn...