Wciąż brakuje dowodów na korzyści płynące z powtórnej hepatektomii u pacjentów z nawrotem przerzutów raka jelita grubego. Czy nowe badania mogą rzucić nowe światło na takie postępowanie? Celem badania, którego wyniki opublikowano na łamach British Journal of Surgery była ocena wartości powtórnej hepatektomii u wyżej opisanych pacjentów, już poddawanych kompleksowemu leczeniu. Do badania włączono 1036 chorych cierpiących na raka jelita z przerzutami do wątroby w okresie między styczniem 1990 a styczniem 2010. Wyłączeni byli pacjenci poddani dwuetapowej hepatektomii. W dalszej części badania oceniano wyniki takiego postępowania, w zestawieniu z wynikami leczenia pacjentów poddanych pojedynczej hepatektomii. W ramach badania zarejestrowano 1454 hepatektomie spowodowane obecnością przerzutó...