Jednym z poważnych wyzwań stojących przed operatorem jest doskonała znajomość ludzkiej anatomii i umiejętność jej implementacji w praktyce. Sprawny chirurg powinien również mieć na uwadze możliwość wystąpienia odmienności anatomicznych i być odpowiednio w tym zakresie przeszkolonym. Co więcej, istnieje szereg innych czynników, które mogą wpływać na przebieg zabiegu (np. naciekający guz, zaburzenia patofizjologiczne, cukrzyca, zaawansowany wiek, itp.). Czy jesteśmy w stanie je przewidzieć? Wykonanie tego zadania w całości jest praktycznie niemożliwe, jednak obecnie pojawiła się szansa na zapobiegnięcie większości niepożądanych „niespodzianek” poprzez uprzednie przeszkolenie chirurga na modelu operowanego pacjenta. Rozwijająca się technologia pozwoliła opracować drukarki 3D (trójwymiarowe...