Zagadnienie przedstawione pierwszego dnia konferencji TEDMED skłaniały do przemyśleń… Zwrócono uwagę na kluczowe problemy współczesnej medycyny poczynając od komunikacji w służbie zdrowia a skończywszy na dość enigmatycznie postawionym pytaniu: “Czym jest rak?”. Larry Smarr w interesujący sposób opisał swój przypadek medyczny, w którym istotną rolę odegrała dysharmonia bakterii bytujących w jego przewodzie pokarmowym. Elizabeth Marincola powiedziała, że mimo iż światem rządzi nauka, pieniądz i wolny przepływ informacji, ten ostatni wydaje się być kluczowy dla rozwoju medycyny. Mówczyni podkreśliła zalety wolnego dostępu do medycznych baz danych. Zwróciła uwagę, że wydawanie czasopism powoli staje się coraz mniej dochodowym biznesem i być może więcej czasopism pójdzie w...