Zgodnie z projektem obwieszczenia ministra zdrowia, od 1 maja br. na rynku aptecznym refundowana będzie jedna nowa substancja czynna – retygabina stosowana w leczeniu tzw. lekoopornej padaczki, tj. u pacjentów, u których nie udaje się kontrolować choroby poprzez stosowanie innych leków. Ważne, pozytywne zmiany dotyczą też diabetyków – od maja refundowane będzie stosowanie metforminy, karbamazepiny i wenlafaksyny we wskazaniach pozarejestracyjnych, czyli tak samo jak było jeszcze przed wejściem w życie ustawy refundacyjnej. Jeśli chodzi o programy lekowe, to po raz pierwszy refundacją mają być objęte dwie innowacyjne substancje stosowane w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia typu C – boceprewir i telaprewir. Do wykazu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii dodano natomias...