Standardową metodą leczenia pacjentów z rakiem piersi i przerzutami w węzłach wartowniczych jest limfadenektomia pachowa. Czy jednak wykonywanie tej procedury przynosi korzyści u osób z ograniczonym zajęciem węzła wartowniczego? Odpowiedź na to pytanie stanowi badanie International Breast Cancer Study Group Trial 23-01, w którym sprawdzono czy brak limfadenektomii pachowej nie jest gorszy od limfadenektomii u chorych z jednym lub większą liczbą mikroprzerzutów (≤2 mm) w węzłach wartowniczych przy wielkości guza ≤5 cm. Do tego wieloośrodkowego badania 3 fazy z randomizacją zakwalifikowano pacjentów z niewyczuwalnymi węzłami chłonnymi pachowymi, którym w biopsji węzła wartowniczego wykryto jeden lub więcej ≤2 mm przerzutów bez penetracji przez torebkę. W stosunku 1:1 randomizowano choryc...