Techniki operacyjne, szwy, na otwarto, jama brzuszna, ABRA, powłoki W dobie chirurgii działającej zgodnie z zasadami damage control i stosowania metod „na otwarto”, rosnącym wyzwaniem staje się właściwe zamykanie powłok brzusznych. Czy nowy system umożliwia dynamiczne możliwości zamykania brzucha oraz właściwą repozycję tkanek powłok u pacjentów wymagających bardzo złożonego postępowania chirurgicznego? W jednym z badań, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma The American Journal of Surgery oceniano skuteczność i bezpieczeństwo wyżej opisanych systemów na przykładzie zestawu Abdominal Reapproximation Anchor (ABRA; Canica Design Inc, Almonte, Ontario, Canada). W badaniu analizowano retrospektywnie dane pacjentów u których zastosowano urządzenie ABRA w celu osiągnięcia właściweg...