LVRC, rozedma, hiperinflacja, RESET Ciężka rozedma jest istotnym problemem klinicznym, którego leczenie nie należy do najprostszych. W przedstwionym badaniu klinicznym z randomizacją RESET jego autorzy ocenili przydatność i bezpieczeństwo wewnątrzoskrzelowych spiral służących do redukcji objetości płuc (LVRC, lung volume reduction coils) w grupie osób z ciężką rozedmą z hiperinflacją. Do badania włączono pacjentów powyżej 35 roku życia z ciężką rozedmą, którzy byli hospitalizowani w trzech ośrodkach w Wielkiej Brytanii. Następnie ich randomizowano w stosunku 1:1 do LVRC lub grupy najlepszej terapii. Pierwszorzędowym punktem końcowym była różnica między grupami w odpowiedziach kwestionariusza SGRQ (St George’s Respiratory Questionnaire) po 90 dniach od terapii w analizie wyników gr...