transplantologia, przeszczep, hepatologia, biomarkery Ostre odrzucanie (acute rejection, AR) przeszczepu to powikłanie, które może zagrażać życiu pacjenta. Niestety wciąż lekarze mają do dyspozycji tylko kilka markerów, które pomagają przewidzieć wystąpienie tego stanu. Azjatyccy badacze sprawdzili skuteczność microRNA w predykcji AR. Badanie przeprowadzono na szczurzym modelu ortotopowego przeszczepu wątroby i mikromacierzach. Porównano różnice stężeń microRNA w osoczu i przeszczepach między grupą AR a grupą kontrolną. Za pomocą metody RT-PCR (real time polymerase chain reaction) wybrano konkretne microRNA związane z AR. W celu monitorowania dynamiki microRNA wykorzystano osocze szczurów z AR, które podawano terapii takrolimusem lub nie. Aby ocenić pochodzenie microRNA związanego z AR ...