chirurgia kolorektalna, rokowanie pooperacyjne, choroby jelita grubego Jednym z problemów z jakimi się boryka współczesna chirurgia przewodu pokarmowego to dokładna ocena ryzyka zgonu u starszych pacjentów kwalifikowanych do operacji jelita grubego. W jednym z badań stworzono nomogram pozwalający precyzyjnie określić to ryzyko. Do analizy wykorzystano dane starszych (>70 lat) i młodszych pacjentów (<70) będących w bazie National Surgical Quality Improvement Program (2005-2007). Jednoczynnikową analizę czynników ryzyka 30-dniowej śmiertelności i zachorowalności przeprowadzono na 70% badanej populacji. Nomogram dla śmiertelności stworzono i przetestowano na pozostałych 30%. 10 750 osób zakwalifikowano do grupy starszych (>70 lat) spośród wszystkich 30 900 przypadków. Śmiertelność...