Stenty uwalniające paklitaksel, DES, BMS, paklitaksel, stenty, miażdżyca kończyn dolnych, Jaka jest skuteczność stentów uwalniających paklitaksel (paclitaxel eluting stens, PES) w zapewnieniu drożności tętnic kończyn dolnych? Czy te typy stentów wypadają lepiej w porównaniu z klasycznymi stentami metalowymi (bare metal stents, BMS)? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w badaniu przeprowadzonym m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda. W streszczanym prospektywnym badaniu z randomizacją opublikowanym na łamach Journal of the American College of Cardiology porównano skuteczność i bezpieczeństwo PES, BMS  i angioplastyki balonowej w 2-letniej obserwacji pacjentów ze zmianami miażdżycowymi w tętnicy udowej powierzchownej. PES implantowano 236 chorym, 238 osób poddano  angioplas...