Endoskopia, kolonoskopia, propofol, sedacja, znieczulenie, ultracienki, jelito grube Większość zabiegów kolonoskopii w krajach Europy Zachodniej jest prowadzone w sedacji. Prowadzone wcześniej badania wykazały, że zastosowanie pediatrycznych kolonoskopów redukuje dawki leków sedujących oraz ułatwia dostęp dojelitowy. Celem badania, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma Endoscopy, było porównanie ultracienkiego i standardowego aparatu do kolonoskopii w kwestii zapotrzebowania na propofol w trakcie zabiegu. Do badania włączono 203 pacjentów, którzy mieli planowany zabieg kolonoskopii z użyciem albo ultracienkiego kolonoskopu (9,5 mm), albo standardowego, giętkiego kolonoskopu. Początkowo pacjentom podawano 40 lub 60 mg propofolu w zależności od masy ciała, poprzedzone 20 mg teg...